Savas kiülepedés

A savasodás okai

A szennyező anyagokból való savas kiülepedés egy globális környezeti probléma, melynek komoly társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai vannak. A savas kiülepedés 5,6-es pH-nál alacsonyabb pH-jú csapadékot (esőt vagy havat), vagy száraz kiülepedést (porok és gázok) jelent, a sav földre jutásának formája szerint.

Savak a levegőbe természetes és antropogén úton kerülnek, melyek közül a második a jelentősebb mennyiségű. Antropogén forrás elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok égetése.

A levegőbe kerülő gázok országhatárokat nem ismernek, kilométer-ezreket utazhatnak, míg valahol kiülepednek a légkörből. 2-5 nap a tartózkodási idejük. Kutatások bizonyítják pl., hogy a Norvégiában és Svédországban hullott savas esők elsősorban Angliából és az iparosodott Európából származnak.

A savasodás hatásai

Hatásait direkt módon és közvetetten is kifejti. Egyik közvetlen hatása a tavak elsavanyodása, világszerte megfigyelhető jelenség. Miatta tavak százaiban nincs már vízi élet, tavak ezrei pedig már az ökológiai összeomlás szélén állnak. Bizonyos tavak érzékenyebbek a savas kiülepedésre, mint mások, ami a talaj és a felszíni vizek eltérő pufferkapacitásával magyarázható.

Közvetett hatása az, hogy a talajban található immobil nehézfém-sók oldhatósága csökkenő pH hatására megnő, így azok vízoldhatóvá válnak, és mobilizálódnak. A növények felveszik, és így a nehézfémek ionjai bekerülnek a táplálékláncba, annak minden pontján kifejtve ártalmas hatásukat.

A savas esők közvetett és közvetlen hatásával egy egész folyamatsor indul el, amely azokat a fajokat érinti, amely a vízi ökoszisztémától függ. (Pl. a savas skandináv tóparton élő énekesmadarak tojásainak héja igen törékennyé vált, mivel egy oldhatóvá váló alumínium-só bekerült a táplálékláncba, és a tojáshéjban a kalciumot helyettesítette.) Ugyancsak együttesen érvényesül a közvetett és közvetlen hatás az erdők esetében is (14. ábra).


14. ábra. Savas eső hatása.
( forrás: http://en.wikipedia.org/ )

A savas esők kedvezőtlen hatással vannak az épített környezetre is. Felbecsülhetetlen értékű szobrok, épületek és építőanyagok mennek tönkre. A savas eső jelentős anyagi károkat okoz bennük évente.

Megoldási lehetőségek:

Csupán rövid távú megoldásnak tekinthető az alacsony kéntartalmú szenek használata, illetve a szenek kéntelenítése vagy a tavak meszezése, amivel semlegesítik a savas kémhatást.

A hosszú távú megoldás a megelőző intézkedések bevezetése. A hosszú távú fenntarthatósági stratégiák: az üzemanyag hatékonyság, megújuló energiaforrások használata, újrahasznosítás, népességszabályozás – a kulcselemei a probléma gyökerének megszüntetésének. Minden energiaszükségletet csökkentő intézkedés a szennyező anyagok képződésének csökkenéséhez vezet. Így nem csak a savas esők problémájának megoldásában segít, hanem a fajok kihalásától a vízszennyezésen keresztül a környezeti betegségekig pozitív hatású lesz.

megosztás:
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Iwiw
  • Twitter